Velkommen

Velkommen:

Gennem mange år har spejderne i Øster Snede tilbudt fritidsaktiviteter for drenge og piger fra 2. klasse. 

Alle spejdere mødes onsdag aften.

Beskeder til forældre:

Indkaldelse til generalforsamling for spejderne 2019 d. 6/3 kl. 19.00 i Spejderhuset.

Alle forældre og ledere er meget velkomne til generalforsamling for spejderne i Øster Snede. En hyggelig aften, hvor I kan høre om det seneste år hos Øster Snede Spejderne, samt få en kop kaffe og en god snak med de andre forældre. 

 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent/ordstyrer
 2. Beretning v. grupperådsformand Henrik Kristensen
 3. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Linda Høllsberg Bech samt godkendelse
 4. Forhandling om gruppens arbejde
  • Behandling af indkomne forslag til spejdernes arbejde fremover (skal afleveres til grupperådsformanden senest 2 dage før generalforsamlingen)
  • Drøftelse af spejderarbejdet.
 5. Valg af forældrerepræsentanter og repræsentanter for de over 15 årige
 6. Valg af revisorer
 7. Valg af gruppeleder og –assistenter
 8. Eventuelt

Vel mødt til en hyggelig aften.

 •  

Indkaldelse til generalforsamling for spejderhuset 2019.

Velkommen til generalforsamling for spejderhuset d. 12/3 kl 19.30 i spejderhuset. 

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af suppleant.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

 

Husk:

Vi har rigtig mange dejlige børn hver onsdag, som vi gerne vil passe godt på.Derfor vil vi gerne, at biler ikke kører ned til Spejderhuset, men bliver oppe på P-pladsen.