De grønne pigespejdere

Vi klæ'r os selv og verden på.

De grønne pigespejdere er en ambitiøs og moderne spejderbevægelse. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at skabe livsduelige piger og kvinder.

Vi udfordrer og uddanner vores medlemmer, så de er godt klædt på.

Vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'. Det princip er internationalt forankret i vores medlemsskab af World Association of Girl Guides and Girl Scouts.

De grønne pigespejdere bygger også på et kristent grundlag. Man kommer som grøn pigespejder til at stifte bekendtskab med kristendom og værdier som tro, etik, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og kærlighed.
Vi klæ'r også gerne dig på, bliv pigespejder.

Læs mere om os på: www.pigespejder.dk