Forældreråd

Hvad er grupperåd og forældreråd?

Grupperådet er rammen om det lokale spejderarbejde i Øster Snede, og består af alle spejderledere og valgte forældrerepræsentanter.

Rådet konstituerer sig med sekretær, kasserer og formand, hvor de to sidstnævnte ikke er ledere. Blandt spejderlederne vælges en gruppeleder, der fører tilsyn med gruppens arbejde mv.

Arbejdsdelingen i grupperådet er, at lederne koncentrerer sig om spejderarbejdet med børnene, mens forældrene har ansvaret for de praktiske rammer – også kaldt Forældrerådet.

Forældreråd

Navn:Funktion:Primær opgaver:Telefon:
Christina G. NielsenFormandPrimær kontakt
Nøgleansvarlig
27 20 71 76
Jane Lund NielsenNæstformandSekundær kontakt
Forplejning
22 48 13 04
Lene SkovgaardSekretærDagsordner
Indkaldelser
61 65 60 57
Jens Gylding Jørgensen SekretærReferater
Forplejning
28 76 63 12
Ruth Ellegaard MedlemHjemmeside61 26 22 72

Eksterne funktioner

Navn:Funktion:Telefon:
Linda BechKasserer21 64 47 02
Ruth EllegaardHjemmeside61 26 22 72
Jens JørgensenHjemmeside28 76 63 12

Arbejdsopgaver for Forældreråd:

  • 4 årlige grupperådsmøder, heraf en generalforsamling i februar
  • Poseuddeling
  • 1 friluftsgudstjeneste 
  • Familiespejderdag 
  • Spejderlederfest, hvor vi er værter for alle hjælpere med tilknytning til spejderne