Praktisk info til forældre

At være spejder er en fantastisk mulighed for at udfordre og videre udvikle, alle de færdigheder man som barn har. Man lærer en masse om at navigere i de valg og muligheder livet byder på. Man får venner - Nyder naturen og friluftlivet - Løser opgaver og udfordringer, både i fællesskab og selvstændigt, for sig selv og for andre.

Alt dette koster selvfølgelig penge. Derfor tillader vi os at opkræve et kontingent på kr. 600 helårligt.

Har man svært ved at finde midlerne, til at lade sine børn gå til spejder, af sociale eller økonomiske årsager, kan der være mulighed for at få hjælp ved henvendelse til Hedensted kommune, i deres samarbejde med Broen Danmark på følgende link:

Broen Hedensted