Formål

KFUM-Spejdernes formål:

KFUM-Spejderarbejdet er et kirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Læs mere om KFUM-spejderne på www.spejdernet.dk

 

De grønne pigespejdere organiserer piger og kvinder med det formål:

  • At sikre et fællesskab af stærke piger og kvinder
  • At forstå og værne om de menneskelige, kristne, kulturelle og demokratiske værdier, der er fællesskabets grundlag
  • At skabe internationale relationer, som styrker den enkeltes forståelse for egne og andres traditioner, kulturer og levevilkår
  • At lære at leve sundt og godt i respekt for natur og miljøværdier
  • At blive selvhjulpen og selvstændig som person, og myndig og ansvarsfuld som leder.

Læs mere om de grønne pigespejdere på www.pigespejder.dk